Posted at 16:00 on 31-Dec-1969

 Tàu đổ bộ Nga chuẩn bị tiến vào bờ biển trong sự ngạc nhiên của nhiều người.
Tàu đổ bộ Nga chuẩn bị tiến vào bờ biển trong sự ngạc nhiên của nhiều người.