Posted at 16:00 on 31-Dec-1969
Thu phí theo dõi con em qua mạng 100.000 đồng | Sau cuộc họp phụ huynh đầu năm của Trường THPT Quảng Ninh (Quảng Bình), hầu hết
những người tham dự đã rất bất ngờ với gần 20 khoản thu mà nhà trường công bố.